Kangzen-kenko (คังเซน เคนโก)

Kangzen-kenko (คังเซน เคนโก)

Kangzen-kenko (คังเซน เคนโก)

อย่างที่ทราบว่าบริษัทที่ผ่านมา เป็นบริษัทจากต่างชาติ แต่คังเซน เคนโก ที่ดูชื่อสุดแสนอินเตอร์นี้ เป็นบริษัทขายตรงสัญชาติไทย เปิดทำการตั้งแต่ปี 2536 เป็นธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น มีการทำงานแบบเครือข่าย ซึ่งการทำงานแบบเครื่องข่ายนี้มีข้อดีตรงจุดที่ เราสามารถแบ่งงานให้ลูกทีมเพื่อเป็นการช่วยให้ลูกทีมเติบโตขึ้นได้

Kangzen-kenko (คังเซน เคนโก)

และหลักการบริหารแบบนี้ทำให้คังเซน เคนโกประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมีการขยายสาขาออกมากมายสำหรับประเทศไทยคังเซนมีสาขาให้บริการทั่วประเทศ 32 สาขา คังเซนแกลอรี่ 4 สาขา ศูนย์ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ที่บริหารงานโดยสมาชิก 15 สาขา นอกจากนี้ยังขยายสาขาไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวม 5 ประเทศ จำนวน 62 สาขา โดยเริ่มขยายออกนอกประเทศตั้งแต่ปี 2543 จนกระทั้งในปี 2557คังเซนได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กร โดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ใหม่จากแนวคิด ดร.อิทธิศักดิ์ อำพันธ์ยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร คือ “มุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น”  ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ไม่เพียงเฉพาะผู้คนในประเทศแต่รวมถึงประชากรทั่วทั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีเป้าหมายแห่งการเป็น “องค์กรที่น่าชื่นชมและน่าเชื่อถือใน AEC” ให้สำเร็จภายในปี 2020 ดังนั่นบริษัทจึงพัฒนาองค์กรและบุคลากรให่มีคุณภาพมากขึ้น และทำทุกอย่างบนหนทางธุรกิจสีขาว เป็นที่น่าภาคภูมิใจให้กับสมาชิกและบุคลากรอย่างมาก

Kangzen-kenko (คังเซน เคนโก)

สำหรับคนอย่างเราๆที่ต้องการเข้าเป็นพนักงานของ  คังเซน เคนโก เราจะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้

 1. โบนัสประจำปี
 2. ปรับเงินเดือนช่วงผ่านทดลองงาน
 3. ปรับค่าจ้างประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 6. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ (แต่งงานสงเคราะห์ภัย,เสียชีวิต,)
 7. เงินกู้
 8. ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัท
 9. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน(มุลค่า 1,200 บาท)
 10. ค่าเดินทาง เบี้ยเลียง (กรณีออกปฏิบัติงานนอกสถานที่)
 11. ชุดฟอร์มพนักงาน
 12. สวัสดิการวันเกิด
 13. สวัสดิการสินค้าอายุงาน

สำหรับใครที่ต้องการหาบริษัทขายตรงดีๆสักบริษัทที่ใส่ใจและมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตคนในองค์กร คุณต้องเปิดใจให้กับ คังเซน โกเคน

และถ้าหากอยากทราบว่า เทคนิคการพิชิตใจลูกค้าในงานธุรกิจขายตรงขั้นตอนต่อไปคืออะไร และอยากทราบว่าบริษัทขายตรงบริษัทต่อไปคืออะไรนั้น ต้องติดตามกันต่อในบทต่อไปค่ะ