เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

ในวัยเข้าโรงเรียน พ่อแม่หลายคนเริ่มกังวลในการเข้าสังคมของลูก เพราะต้องเจอกับเพื่อนๆมากมาย บทความนี้จะแนะแนวทางเมื่อลูกต้องเริ่มเข้าวัยเรียน พ่อแม่ควรทำอย่างไร เมื่อโรงเรียนของลูกคือแหล่งบ่มเพาะที่มีความหลากหลายและพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลา

การเลือกโรงเรียน คือ เลือกสังคมให้ลูก สำคัญอย่างไร

เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

            ในการเลือกโรงเรียนให้ลูก เท่ากับเลือกสังคมให้กับลูก เพราะลูกจะเริ่มใช้เวลาอยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้าน ซึ่งทุกอย่างในโรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรมของลูกรวมถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของลูกด้วย ซึ่งการเลือกโรงเรียนให้ลูก ควรคำนึงถึง หลักสูตร  พ่อแม่ต้องดูว่ามีหลักสูตรในการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกหรือไม่  ไม่เป็นตารางเรียนที่อัดแน่นหรือทำให้ลูกเคร่งเครียดจนเกินไป  สภาพแวดล้อม ทั้งเพื่อนและคุณครู คุณครูมีการดูแลเด็กๆที่ทั่วถึงหรือไม่ รวมถึงอาคารเรียนมีความปลอดภัย มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอสำหรับการเรียนรู้เด็กๆไหม และสุดท้ายคือด้านภาษา ในยุคที่ทุกอย่างก้าวสู่การเป็นสากล ภาษาเป็นสิ่งสำคัญ แทนที่จะเคร่งเครียดเรื่องภาษากับลูกเฉพาะช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการทำงาน การเลือกโรงเรียนสอนภาษาให้ลูกได้ฝึกการใช้แบบค่อยเป็นค่อยไปในทุกวัน จะดีต่อพัฒนาการมากกว่า และลูกจะมีพื้นฐานภาษาที่ดีกว่าในอนาคต

เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

เมื่อลูกมีคำพูดแปลกๆ มาจากโรงเรียน

            บางครั้ง ที่ลูกติดนิสัยบางอย่างมาจากโรงเรียน ซึ่งอาจจะเลียนแบบจากเพื่อนๆ หากเป็นพฤติกรรมหรือคำพูดที่ไปในทางหยาบคายหรือไม่ดี พ่อแม่ก็ควรปล่อยให้ลูกได้ลองการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อน เพราะพฤติกรรมบางอย่างของเด็กๆจะช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน เจอเพื่อนที่สนใจในสิ่งเดียวกัน แต่ถ้าหากเป็นพฤติกรรมที่ส่อถึงในทางหยาบคายหรือละเมิดสิทธิผู้อื่น พ่อแม่ควรคุยกับลูกเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ โดยการยึดถือมารยาททางสังคมเป็นหลักการสอน ว่าเราควรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมสังคมอย่างไร

เมื่อโรงเรียนของลูก คือ แหล่งบ่มเพาะที่หลากหลาย

ถึงวัยที่ต้องฝึกการตั้งรับ

         แม้พ่อแม่จะเลือกโรงเรียนที่ดีพร้อมที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะทำได้ให้กับลูก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคือสิ่งที่เหนือการควบคุม ดังนั้น การฝึกให้ลูกอยู่ในสังคมเล็กๆอย่างในโรงเรียนให้ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะในอนาคต เช่น การสอนให้ลูกรู้จักการให้เกียรติคนอื่นก่อน สอนวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การใช้เหตุผลแก้ไขความขัดแย้ง และการรู้จักรับฟังผู้อื่น เช่นเดียวกับการเป็นฝ่ายถูกคุกคาม ควรสอนลูกให้รู้จักการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กำลัง และ บอกคุณครู หรือผู้ปกครองเพื่อหาทางออกที่ดีกว่า เพราะถ้าหากลูกแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลัง ปัญหาจะยิ่งบานปลาย และการไม่ควบคุมอารมณ์จะเป็นผลเสียกับลูกในอนาคต

 

 

https://stewiesplayground.com/