วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำอย่างไรได้บ้าง

วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำอย่างไรได้บ้าง

                  สำหรับคำว่า “ครอบครัว” หลาย ๆ ครอบครัวคงมีเจ้าตัวเล็กเข้ามาเติมเต็มความสุขและคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน และเชื่อว่ามีอีกหลาย ๆ ครอบครัวที่ต้องการมีลูกเพื่อสร้างความสุขและเติมส่วนที่ขาดสำหรับครอบครัวอีกเช่นกัน ดังนั้นการมีลูกจึงถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย และที่สำคัญยิ่งกว่าการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมก็เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าด้วย วันนี้เราจะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกเพื่อครอบครัวที่อบอุ่น และมีความสุขที่สมบูรณ์แบบจากการเติมเต็มความรักที่ได้จากลูกน้อยกัน

วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำอย่างไรได้บ้าง

วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก เลี้ยงอย่างไรจึงขึ้นชื่อว่า “เชิงบวก”

                  การเลี้ยงลูกเชิงบวกทางการแพทย์ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่ต้องคอยประคบประหงมหรือตามใจลูกน้อยเสียอย่างเดียว เพราะนั่นไม่ใช่วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ดีแน่นอน หากแต่เป็นการเลี้ยงลูกให้เคยตัวและทำตามใจตัวเองเสียมากว่า ดังนั้นการเลี้ยงลูกเชิงบวกที่ดี พ่อแม่ควรร่วมกันปฏิบัติดังนี้

วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำอย่างไรได้บ้าง

  • ไม่ตามใจลูกจนเกินไป “ตามใจ” ในที่นี้หมายถึงการตามใจที่ยินยอมให้ลูกน้อยทำอะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการทุกอย่าง หากเป็นเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกทำสิ่งใด ๆ โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างหรือผลที่เกิดจากการกระทำนั้น พ่อและแม่ควรเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อลูกด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำที่ผิด ๆ ของลูก โดยพิจารณาจากอายุและความเข้าใจของลูกเป็นเกณฑ์ และให้อธิบายประกอบภาพเพื่อให้ลูกน้อยเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งหากลูกน้อยยังเด็กเกินไปหรือมีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ หากมีการร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้พ่อ แม่ ทำสิ่งใดให้ วิธีเลี้ยงลูกเชิงบวกทางการแพทย์แนะนำว่าให้ปล่อยให้ลูกน้อยร้องไป จนกระทั่งหยุดการเรียกร้องนั้นเอง หรือหาวิธีการเปลี่ยนแปลงความสนใจของลูกน้อยด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น หาสิ่งของอื่น ๆ มาดึงดูดความสนใจ หรือหาเรื่องเล่าสนุก ๆ มาบี่ยงเบนความสนใจของลูกน้อย
  • วิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวก ทำอย่างไรได้บ้าง
  • ฝึกให้ลูกน้อยรู้จักการคิดด้วยตนเอง และมองโลกในเชิงบวก อย่ายัดเยียดความน่ากลัวของโลกให้ลูกน้อยมากนัก เป็นธรรมดาที่หลาย ๆ ครอบครัวมักจะสอนให้ลูกระวังตัวจากโลกภายนอกตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรมองข้ามให้ลูกน้อยหัดมองโลกในเชิงบวก หัดให้ลูกน้อยได้ช่วยเหลือตัวเอง และฝึกให้เกิดการคิดบวก เพื่อต่อยอดการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นจากความคิดที่ดีงามของเขาได้ในอนาคต เพราะโลกไม่ได้มีแต่สิ่งน่ากลัวเสมอไป

                  ที่กล่าวมาเป็นหัวข้อหลัก ๆ ในการเลี้ยงลูกเชิงบวก เพื่อฝึกให้ลูกน้อยคิดดีและปฏิบัติดี เพื่อครอบครัวที่อบอุ่นและการดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้ในอนาคตของลูกน้อยนั้นเอง

 

 

https://stewiesplayground.com/