ธุรกิจบริการรับ ส่งเอกสาร เพราะเอกสารสำคัญเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

ธุรกิจบริการรับ ส่งเอกสาร เพราะเอกสารสำคัญเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

ธุรกิจบริการรับ ส่งเอกสาร เพราะเอกสารสำคัญเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

            เคยหรือไม่กับการลืมเอกสารสำคัญไว้ที่บ้าน อย่างสัญญาธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้าน หรือเอกสารสำคัญที่ดันอยู่อีกสาขาหนึ่งแต่จำเป็นต้องรีบใช้เพื่อเข้าประชุมกับบอร์ดบริหารใหญ่ จะให้ขับรถกลับไปเอาเอกสารก็คงจะไม่ทัน แต่จะปล่อยเหตุการณ์ให้ผ่านไปโดยไม่แก้ไขก็ไม่ได้เสียด้วย ดังนั้นธุรกิจบริการรับ-ส่งเอกสารจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

ธุรกิจบริการรับ ส่งเอกสาร เพราะเอกสารสำคัญเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

            ธุรกิจบริการรับ-ส่งเอกสารถือเป็นอีกหนึ่งงานเดลิเวอร์รี่ที่เจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องมีการส่งเอกสารกันไปมาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจึงจะให้รถจักรยานยนต์เพื่อความสะดวกคล่องตัวและความรวดเร็วในการบริการ ด้วยความที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นฐานใหญ่และชัดเจน ดังนั้นจึงสามารถหมดห่วงในเรื่องการหาลูกได้ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้ต้องลงทุนอย่างน้อยก็คือระบบการติดต่อกับลูกค้าเช่นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น จากนั้นจะต้องมีไรด์เดอร์เพื่อลดต้นทุนเรื่องยานพาหนะ กำหนดการจ่ายเงินค่าขนส่งสินค้าให้กับไรด์เดอร์ตามระยะทางแล้วกินส่วนต่างจากราคาที่ลูกค้าจ่าย เป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วให้เงินทำงานอย่างแท้จริง ดังนั้นหากคุณพอจะมีทุนทรัพย์ที่เป็นเงินเย็นอยู่ ธุรกิจนี้เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุนไม่น้อย เพราะการส่งเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของธุรกิจเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ โดยเฉพาะเอกสารลับเฉพาะที่มีความสำคัญ หากมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าสามารถส่งถึงปลายทางได้โดยที่เอกสารยังครบถ้วนสมบูรณ์ข้อมูลไม่รั่วไหล ยิ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

ธุรกิจบริการรับ ส่งเอกสาร เพราะเอกสารสำคัญเป็นเรื่องที่รอไม่ได้

 

 

https://stewiesplayground.com/