ธุรกิจจัดฝึกอบรม สร้างเงินได้จากการประสานงาน

ธุรกิจจัดฝึกอบรม สร้างเงินได้จากการประสานงาน

ธุรกิจจัดฝึกอบรม สร้างเงินได้จากการประสานงาน

            ปัจจุบันนี้หลายๆ บริษัทฯ เริ่มมีการตระหนักถึงความสามารถและทักษะของพนักงานที่จะต้องมีการอัปเดตและพัฒนาให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้องค์การสามารถเติบโตได้ในการทำธุรกิจ การอบรมจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆ บริษัทฯ เลือกใช้ เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งไปเรียน ใช้เวลาไม่นาน แต่พนักงานได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะประสบปัญหาเรื่องการติดต่อหาวิทยากร และการจัดการต่างๆ ในการอบรมที่สิ้นเปลืองเวลาและมีเรื่องมากมายที่จะต้องจัดการ ดังนั้นจึงมีธุรกิจจัดฝึกอบรมขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าว

ธุรกิจจัดฝึกอบรม สร้างเงินได้จากการประสานงาน

            ธุรกิจจัดฝึกอบรมจะเริ่มจากถามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงจัดคอร์สและติดต่อหาวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ หมายความว่าคนที่ทำธุรกิจนี้จำเป็นที่จะต้องรู้จักวิทยากรเยอะพอสมควร จากนั้นจึงจัดทำกำหนดการ เตรียมการเช่าสถานที่หรือจักสถานที่หากเป็นการอบรมภายใน ดูแลไปถึงการละทะเบียนเข้าอบรม เบรก อาหารกลางวัน  เตรียมของที่ระลึกให้วิทยากร เตรียมคำกล่าวเปิดงานให้กับประธานฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป้นกระดาษ ดินสอ บอร์ด รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทอร์นิกอย่างคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง ไมค์ โปรเจคเตอร์ เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างไหลลื่นและเรียบร้อย เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากแต่ได้ผลตอบแทนสูง แต่อย่างไรก็ตามด้วยความละเอียดหยิบย่อยของงาน คนที่จะทำงานนี้จึงจำเป็นจะต้องมีคอนแท็คทั้งโรงแรม สถานที่จัดอบรมต่างๆ ภายนอก วิทยากรที่ชำนาญในด้านต่างๆ และจะต้องมีคนที่ช่วยในการดำเนินงานขั้นต่ำ 5 คนเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

 

https://stewiesplayground.com/