คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

ก่อนเป็นพ่อแม่ ต้องเป็นคู่ชีวิตที่ดีเสียก่อน

         ก่อนจะคิดถึงบทบาทการเป็นพ่อแม่ คนสองคนต้องเริ่มต้นจากบทบาทการเป็นสามี-ภรรยาต่อกัน เพราะในปัจจุบัน ปัญหาครอบครัวแตกแยกนั้น ขึ้นอยู่กับปัญหาระหว่างบทบาทสามีภรรยา มากกว่า ปัญหาระหว่างพ่อแม่กับลูกเสียอีก ซึ่งสถานการณ์ระหว่างสามีภรรยาจะส่งผลถึงสถานภาพการเป็นพ่อแม่และสภาพจิตใจของลูกด้วย ดังนั้น  ก่อนจะมีตัดสินใจมีลูก  การทำหน้าที่สามีหรือภรรยาให้ไม่ขาดตกบกพร่อง จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้สร้างครอบครัวได้แข็งแรง

คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

ความรัก คือ สิ่งสำคัญ

         การสร้างครอบครัวนั้น เกิดขึ้นจากการตกลงปลงใจของคนสองคนเป็นจุดเริ่มต้น และการแต่งงานมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ หากเลือกคนที่รักและเข้าใจกัน ทัศนคติด้านการใช้ชีวิตที่เข้ากันได้ ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งที่นำไปสู่การแตกแยก ปัญหาการหย่าร้างได้น้อยกว่าคู่รักที่ไม่ทำความเข้าใจกัน

คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

         ความรักระหว่างสามีภรรยาเป็นสิ่งสำคัญในการยึดเหนี่ยวครอบครัวเอาไว้  ลูกสามารถรู้สึกได้ถึงความรักในครอบครัว ความอบอุ่นที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อกัน  ความรักนั้นจะถูกส่งต่อมายังลูกให้เป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดี  มีทัศนคติต่อความรักและความสัมพันธ์ในทางที่ดีด้วย

คู่แต่งงานต้องรู้  สร้างครอบครัวให้พร้อม ก่อนมีลูก

ไม่มีช้างเท้าหน้า เพราะเราเป็นทีมเดียวกัน

         การเป็นช้างเท้าหน้า ตามค่านิยมปฏิบัติที่มีมานาน หมายถึง การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว แต่การทำเช่นนั้น อาจจะส่งผลเสียภายในครอบครัวที่คุณคิดไม่ถึง นั่นคือ ฝ่ายที่เป็นช้างเท้าหลังจะมีบทบาทน้อยและถูกจำกัด สร้างค่านิยมว่าฝ่ายหนึ่งเป็นสมบัติของอีกฝ่าย นำไปสู่การขัดแย้ง  ปัญหาการหึงหวง และการใช้ความรุนแรงในที่สุด  สามีภรรยาไม่ควรมีความรู้สึกต้องการควบคุมกันและกัน แต่ควรให้เกียรติ ประคับประคองกัน เมื่ออีกฝ่ายร้อน อีกฝ่ายหนึ่งควรจะเย็น สร้างความรู้สึกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เป็นทีมเดียวกัน ซึ่งจะไม่บั่นทอนชีวิตคู่ของคุณ

จะมีลูก สิ่งที่ต้องพร้อมมากกว่าเงิน คือ วุฒิภาวะ

         นอกจากสภาวะทางด้านการเงินที่ต้องพร้อม เพราะการมีลูกจะมีภาระค่าใช้จ่ายตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นค่าทำคลอด  ค่ารักษาพยาบาล ค่าวัคซีน ค่าของใช้เด็กอ่อน ฯลฯ สามีภรรยาควรวางแผนทางการเงินของครอบครัวให้รองรับในส่วนนี้  รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนศึกษาของลูกในอนาคต เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและทรัพยากรที่สมควรได้รับ แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าความพร้อมทางการเงินคือความพร้อมทาง  “วุฒิภาวะ”  การเป็นพ่อแม่  ที่ทำให้คุณมีเหตุผลมากขึ้น  ใจเย็นมากขึ้น รับฟังคนในครอบครัวมากขึ้น คิดถึงครอบครัวก่อนตัวเองเสมอ เพราะต่อจากนี้  ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตจะมีคุณเป็นแบบอย่าง

 

 

https://stewiesplayground.com/