ครูสอนพิเศษ ธุรกิจสำหรับคนมีความรู้

ครูสอนพิเศษ ธุรกิจสำหรับคนมีความรู้

ครูสอนพิเศษ ธุรกิจสำหรับคนมีความรู้

การศึกษาไทยในปัจจุบันมีการห้ำหั่นและแข่งขันกันสูงตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ ชั้นอนุบาลไปจนถึงเด็กมหาวิทยาลัย เป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานเกือบยี่สิบปีที่มนุษย์จะต้องอยู่ในรั้วการศึกษา ที่สำคัญคือการแข่งขันในการหางานปัจจุบันสูงยิ่งกว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจทั้งของไทยและทั่วโลกมีความแปรผันแทบจะตลอดเวลา ธุรกิจที่เปิดแล้วแต่ไม่สำเร็จมีมากมาย ผู้คนที่ตกงานมีจำนวนมากขึ้น บริษัทที่เก่งและสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ก็พากันลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนที่มาจากแรงงานซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ในการดำเนินธุรกิจ งานจึงหาทำได้ยาก เพื่อให้มีหลีกประกันว่าเรียนจบมาแล้วจะมีงานทำที่มั่นคง มีเงินใช้พอในทุกๆ เดือน ทั้งพ่อแม่และเด็กๆ จึงต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ ให้ลูกนั้นเก่งทั้งการเรียนและทักษะพิเศษต่างๆ อย่างภาษาที่สาม การร้องเพลง การเต้น เสมือนติดอาวุธให้เด็กสามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ ได้

ครูสอนพิเศษ ธุรกิจสำหรับคนมีความรู้

นี่จึงเป็นที่มาของธุรกิจครูสอนพิเศษ เพราะการแข่งขันที่สูงชะลูด บางครั้งการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เวลาในการสอนแต่ละคาบก็มีเพียงสิชาละไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง นักเรียนในห้องมีหลายสิบคน อาจารย์อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง ครูสอนพิเศษจึเป็นธุรกิจที่จะเข้ามาอุดช่องโหว่ดังกล่าวนี้ ข้อดีคือหากคุณเป็นคนรักเด็กและชอบที่จะถ่ายทอดความรู้ นี่จะเป็นอาชีพในฝันของคุณ แต่ข้อเสียคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเรียนพิเศษมักจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ดังนั้นเวลาในการทำงานจึงจะไม่เป็นเวลาเหมือนคนอื่นๆ

 

ครูสอนพิเศษ ธุรกิจสำหรับคนมีความรู้

https://stewiesplayground.com/